Multikanal markedsføring og PIM system ved Perfion.no

Multikanal markedsføring

Det kan være en stor oppgave å skulle håndtere en multikanal markedsføring. Det er mange del-elementer man skal ha styr på, hvis man ikke samler det hele i én samlet løsning som forenkler systemet. En av utfordringene med mulitkanal markedsføring er blant annet at det kan være mye forskjellig produksjonsinformasjon fra flere forskjellige kanaler, som skal synkroniseres og stemme overens. Det kan raskt skape problemer i virksomheten om man ikke gjør dette. Med hensyn til kommunikasjonen i en multikanal markedsføring, er det blant annet viktig å sørge for at de forskjellige språklige versjonene oppdateres likt. Så vil det ikke plutselig oppstå mangelfull informasjon et sted som ikke passer til den kommunikasjonen man finnet et annet sted.

PIM system

Hvordan skal man overvinne disse problematikkene i forbindelse med multikanal markedsføring? Med et gjennomarbeidet og profesjonelt PIM system kan man samle alle kanalene og kommunikasjonen og sørge for at det hele oppdateres og vedlikeholdes ett og samme sted. Det gjør det mulig å lage en endring ett sted, som oppdateres alle steder det måtte være relevant innenfor ens markedsføring. I et PIM-system er informasjonen tilgjengelig overalt, så man alltid har nødvendig data og lignende lett tilgjengelig. Man trenger nemlig kun å få tilgang til ett PIM-system.

Perfion.no

PIM står for ”product information management”, og firmaet Perfion står bak en av markedets absolutt beste løsninger og systemer på denne fronten. Les mer om virksomheten Perfion, og visjonene deres med deres profesjonelle PIM-systemer online på hjemmesiden deres. Der kan man også komme i kontakt med dem, om man skulle være interessert i å få implementert et godt PIM-system i virksomheten sin.